Velkommen til Barnehageportalen!

Her kan du søke om barnehageplass og svare på tilbud.

Ny søknad
For å legge inn ny søknad om plass velger du Søk Barnehageplass her i menyen over.

Er du folkeregistrert i Oppdal kommune er det viktig at du logger deg inn via ID- porten før du søker om barnehageplass. Dette for å kontrollere at opplysningene som er registrert på deg og din familie er korrekte, samt for å kunne legge til korrekt kontaktinformasjon (telefonnummer og e-postadresse).Dersom du per i dag ikke er folkeregistrert i Oppdal kommune, må du søke uten å være innlogget. Dersom du søker uten å være innlogget, må du logge inn etter at søknaden er sendt for å lagre dine kontaktopplysninger.


Kontaktopplysninger
Forå endre kontaktinformasjon (mobiltelefon, e-post, adresse osv.) må du være innlogget.

Endre søknad
For å endre en søknad må du være innlogget.

Endre type plass
For å søke om å endre en eksisterende plass må du være innlogget.

Si opp plass
For å si opp plassen, må du være innlogget. Oppsigelsen vil bli behandlet og du vil motta beskjed om siste dag for bruk og betaling for plassen, avhengig av oppsigelsestid.

Svare på tilbud
For å svare på tilbud om plass må du være innlogget. Dersom svarfristen ikke overholdes bortfaller tilbudet om plass.